ร.ร.เชียงม่วนวิทยาคม พะเยา ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม พะเยา ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด เตรียมเป็นตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันภูมิภาค ตลอดช่วงเช้าวันนี้ (29 มิ.ย.53) ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา นางอาภาภรณ์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย ระดับจังหวัด ประจำปี 2553 โดยมีนักเรียนและอาจารย์ผู้คุมทีมจาก 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1 และเขต 2 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม โรงเรียนภูซางวิทยาคม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม โดยบรรยากาศการแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปอย่างน่าตื่นเต้น จากคะแนนในการตอบคำถามที่ค่อนข้างสูสี ทำให้ต้องใช้คำถามพิเศษมาใช้ในการตัดสิน ซึ่งผลสุดท้ายแล้วทีมที่ชนะเลิศและได้เป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ คือ ทีมจากโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ 3 ได้แก่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ตามลำดับ นายศักรินทร์ วงศ์ใหญ่ นักเรียนชั้น ม .5 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ตัวแทนทีมชนะเลิศ กล่าวว่า เรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับคนไทยทุกคนไม่เว้นแม้แต่เด็กและเยาวชนเองก็ต้องศึกษา เนื่องจากต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต โดยเฉพาะการเมืองในปัจจุบันที่ต้องหันมาศึกษา ซึ่งการค้นหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางที่สะดวกและง่ายที่สุด จึงเชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่มาสนใจศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตยกันให้มากขึ้น