ผบช.น.สั่งเฝ้าแหล่งเก็บพลังงานกทม.24ชม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1-9 ให้สำรวจข้อมูลสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งพลังงาน สถานที่ราชการสำคัญ และสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง เพื่อปรับแผนในการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยเบื้องต้นได้แบ่งจุดเฝ้าระวังทั้ง 3 แบบ คือ จุดที่มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธตลอด 24 ช.ม. จุดพักเจ้าหน้าที่สายตรวจ และจุดที่ให้ประชาชนร่วม สังเกตการณ์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการคาดโทษของพื้นที่ ที่เกิดเหตุความรุนแรงเกิดขึ้น แต่หากพบว่า มีการ
ปล่อยปละละเลยก็จะถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ยังกล่าวอีกว่า การคงประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากเป็นเหมือนเครื่องมือที่มีรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น