ครม.ตั้งอัชพร จารุจินดา เป็นเลขากฤษฎีกา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.มารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผล การประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอแต่งตั้ง นายอัชพร จารุจินดา รองเลขาธิการ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นต้นไป ขณะเดียวกันที่ประชุมอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอแต่งตั้ง น.ส.ณารินี ตะล่อมสิน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้ง นายภูวเดช อินทวงศ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง