ครม.ลด-ยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้มีมติลดอัตราอากร และยกเว้นอัตราอากรนำเข้า ของทางกรมศุลกากร ในด้านชิ้นส่วน เพื่อการผลิตรถยนต์ ประหยัดพลังงานในประเทศไทย ทั้งในส่วนของรถไฮบริด และรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมัน E85 เพื่อสนับสนุนการผลิตรถยนต์ และการใช้รถยนต์ประหยัดพลังงาน นายวัชระ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบ ในการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เสนอมาเพื่อเป็นการพัฒนาระบบ ให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้