นายกฯสั่งแก้ปัญหาไข่แพง-ภาษีน้ำมันดีเซล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้มีการติดตามปัญหาราคาไข่แพง ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า เป็นปัญหาที่สืบเนื่องจากราคาลูกไก่สูงขึ้น จากปีที่ผ่านมา รวมถึงการพิจารณาในโครงสร้างทั้งหมด โดยจะเดินหน้าหามาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และระยะกลางให้รวดเร็วที่สุด ส่วนการฮั้วกัน ในภาคเอกชนนั้น ได้มอบหมายให้ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าไปติดตามดำเนินการ ส่วนมาตรการลดการเก็บภาษีน้ำมันดีเซล 2 บาท นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง ได้มีการหยิบยกมาหารือ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ ซึ่งตนได้ให้ข้อสังเกตว่า ควรจะดูแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกก่อน หากราคาน้ำมันในตลาดโลก มีแนวโน้มสูงขึ้น ก็ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการด้วย