นายกฯเตรียมประชุมครม.ตั้งคณะกก.ปฏิรูป

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางออกจากบ้านพัก ซอยสวัสดี เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาล ในการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี เวลา 09.00 น. ซึ่งต้องจับตา กรณี นายกรัฐมนตรี จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการกำกับการปฏิรูปประเทศไทย ที่มี นายอานันท์ ปันยารชุน ประธาน และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ที่มี นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธาน ขณะเดียวกัน สำนักนายกรัฐมนตรี จะเสนอให้ที่ประชุม ครม. อนุมัติการจัดซื้อรถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารของสำนักนายกรัฐมนตรี แทนการเช่า โดยรถของนายกรัฐมนตรี นั้นจะต้องเป็นรถที่กันกระสุน

ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายเวลา ประมาณ 15.00 น. นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งจะมีการหารือถึง แนวทางการช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 6 กรุงเทพมหานคร ที่ทางพรรคส่ง นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ ลงสมัครรับเลือกตั้ง