สธ.นครศรีเตรียมฉีดวัคซีนปชช.ป้องหวัด09

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา แพทย์สาธารณสุข จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผย ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัด 2009 ในพื้นที่ ว่ามีการแพร่หลายลดน้อยลง แต่ทั้งนี้เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างต่อเนื่องสาธารณสุขจังหวัด เตรียมที่จะนำวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ ซึ่งสามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 S1N1 ไข้หวัดใหญ่ชนิด ASTN 2 และไข้หวัดชนิดนี้กว่า 100,000 โดส โดยจะเปิดให้บริษัทที่ผลิตวัคซีนระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.ที่ ร.พ.ทุกแห่งในจังหวัด และในสถานีอนามัย โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่นเจ้าหน้าที่สถานีด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และเด็กอายุระหว่าง 6 เดือน - 2 ปีที่ผ่านมา ประชาชนชาว จ.นครศรีธรรมราช ได้เข้ารับการบริการประมาณ 70% ยังคงเหลือวัคซีนบางส่วน และสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิดรวม 3 สายพันธุ์กว่า 100,000 ที่จะให้บริการในรอบต่อไปจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอน