เอกชนเชียงใหม่ขอรัฐ 20 ล.หนุนท่องเที่ยว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือและหอการค้า จ.เชียงใหม่ ยื่นหนังสือเรียกร้องรัฐบาลช่วยเหลือวิกฤตการณ์การท่องเที่ยว โดย นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ทางหอการค้า จ.เชียงใหม่ เป็นแกนนำหลัก ในการจัดงานล้านนา เฟสติวัล ภายในห้างสรรพสินค้าใน กทม. โดยจะของบประมาณสนับสนุน 20 ล้านบาท ทำกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว คาดว่า หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว จะสามารถดึงนักท่องเทียวเข้าเชียงใหม่ได้กว่า 10,000 คน มีรายได้สะพัดกว่า 150 ล้านบาท
ขณะที่ใน จ.เชียงใหม่ เอง ได้มีการจัดเชียงใหม่ แกรนด์ เซลล์ เริ่ม 1 ก.ค. - 31 ส.ค.โดยลดราคาพิเศษสำหรับที่พัก ร้านอาหาร สปา สนามกอล์ฟ โดยคาดว่าจะดึงนักท่องเที่ยวได้ 10,000-15,000 คน และมีรายได้สะพัดไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท