คลังแจงยอดหนี้สาธารณะเมย.หด42.23%

คลังแจงยอดหนี้สาธารณะเมย.หด42.23%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการคลัง แถลงยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เม.ย. 2553 มีจำนวน 4,108,982 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 42.23 ของ GDP หนี้สาธารณะลดลงสุทธิ 15,730 ล้านบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง และหนี้รัฐวิสาหกิจ ที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกันเพิ่มขึ้น 11,633 ล้านบาท และ 590 ล้านบาท ตามลำดับ แต่หนี้รัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 19,950 ล้านบาท และ 8,003 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น ไม่มีหนี้คงค้าง

โดยแบ่งเป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,773,936 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,083,775 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน 189,159 ล้านบาท และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 62,112 ล้านบาท การลดลงสุทธิของหนี้สาธารณะ คงค้าง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมานั้น ที่สำคัญเกิดจากการลดลงของ หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน โดยลดลง การเพิ่มขึ้นของหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน ในส่วนของหนี้ต่างประเทศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิของหนี้ต่างประเทศ ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อแปลงเป็นเงินบาทลลง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!