ป.ป.ส.เข้มอีก5ปีเมืองไทยปลอดปลูกฝิ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพิทยา จินาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า จากการสำรวจยังพบการลักลอบปลูกฝิ่นตามเทือกเขา ทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากปี 2551 พื้นที่ปลูกฝิ่นได้ลดลงเหลือเพียง 1,000 ไร่ ทำให้น่าเป็นห่วงสถานการณ์ฝิ่น จะกลับมาแพร่ระบาด ป.ป.ส. จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้น เพื่อลดอิทธิพลของขบวนการในพื้นที่

ขณะเดียวกัน จะนำโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปส่งเสริมอาชีพให้ชาวเขา เพื่อทดแทนการลักลอบปลูกฝิ่น โดยตั้งเป้าประกาศให้ไทย เป็นประเทศที่ปราศจากฝิ่นอย่างยั่งยืนในปี 2015 หรือ 5 ปี ข้างหน้า ส่วนมาตรการ 5 รั้ว ป้องกัน พบว่ารั้วชายแดนน่าเป็นห่วง เพราะมีความพยายามลักลอบนำยาบ้า และยาไอซ์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง