อ่างเก็บน้ำน่านเริ่มเข้าขั้นวิกฤติแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานน่าน เปิดเผยว่า จากการสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำต่างๆ พบว่า ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก 8 สาย ได้แก่ แม่น้ำสา แม่น้ำว้า แม่น้ำสมุน แม่น้ำแหง แม่น้ำปัว แม่น้ำ
ย่าง และแม่น้ำกอน ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันอ่างเก็บน้ำหลัก ขนาดกลาง 4 แห่ง ทั้งหมดมีปริมาณน้ำความจุลดลงเหลือ 35 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่างเก็บน้ำแหง อ.นาน้อย ซึ่งปริมาณความจุน้ำเต็มอ่าง 13 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้เหลือเพียง 6 ล้านลูกบาศก์เมตร เท่านั้น

นอกจากนี้ยังพบว่า อ่างเก็บน้ำในโครงการตามพระราชดำริ อีก 21 แห่ง และอ่างเก็บน้ำโครงการชลประทานขนาดเล็ก อีก 28 แห่ง มีปริมาณลดลงเหลือ 30 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่าง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ที่ขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร อย่างไรก็ตาม โครงการชลประทานน่านได้ประชุมกับชาวบ้าน เพื่อจัดระบบบริหารการจัดการน้ำไว้แล้ว และขอความร่วมมือเกษตรกร ไม่ทำการเพาะปลูกในช่วงนี้และรณรงค์ให้เกษตรกรหันมา ปลูกพืชไร่ หรือปลูกพืชผักสวนครัวแทนการเกษตร พร้อมเตรียมรถสูบน้ำขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ไว้ใช้แจกจ่ายให้กับชาวบ้านในแต่ละพื้นที่อีกด้วย