ด่านสะเดาเข้มหวั่นน้ำตาลทรายทะลักเข้าไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากสถานการณ์น้ำตาลทรายของไทย ที่เริ่มขาดแคลนและมีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา ต้องเพิ่มความเข้มงวด ในการสกัดกั้นการลักลอบนำน้ำตาลทรายจากประเทศมาเลเซีย เข้ามาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้น โดยได้ทำการตรวจค้นรถยนต์ ต้องสงสัยทั้งรถไทยและรถมาเลเซีย ที่เดินทางมาจาก ประเทศมาเลเซีย
เป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการลักลอบนำน้ำตาลทรายเถื่อนเข้ามาในประเทศ โดยกองทัพมด หรือ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ที่ค้าขายตามแนวพรมแดนของทั้ง 2 ประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากส่วนต่างของราคาน้ำตาลทรายมาเลเซีย ต่ำกว่าของไทยกิโลกรัมละ 5-10 บาท ขณะที่ ราคาน้ำตาลที่จำหน่ายอยู่ในพื้นที่ จ.สงขลา ขณะนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28 บาท

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ศุลกากร เผยว่า ถึงแม้น้ำตาลทราย ในประเทศจะมีราคาสูง แต่ก็ไม่มีการลักลอบนำเข้าน้ำตาลทรายมาจากมาเลเซีย เนื่องจาก ทางการมาเลเซีย ได้มีมาตรการควบคุมการไหลออกของน้ำตาลทรายเช่นเดียวกัน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายน้ำตาลภายในประเทศ