สสจ.พิจิตรกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า 2 อำเภอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสุทธยา ผะอบเหล็ก หัวหน้างานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุข จ.พิจิตร เปิดเผยว่า ขณะนี้ สสจ.พิจิตร ปศุสัตว์ จ.พิจิตร และท้องถิ่น จะทำโครงการนำร่อง 2 อำเภอคือ อ.โพทะเลและ อ.เมือง โดยมี 10 องค์กรส่วนท้องถิ่น ที่จะเข้า
โครงการนำร่องให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจาก 2-3 ปีที่ผ่านมา มีสถิติคนพิจิตร ถูกหมาบ้ากัด มาขอรับวัคซีนมากถึง ปีละ 5,000 คน รัฐบาล ต้องเสียค่ายาในการรักษาผู้ที่ถูกหมาบ้ากัด มากถึงปีละ 3,000,000 บาทเศษ ดังนั้น จึงจะมีการบูรณาการ ร่วมกันวางแผนระยะยาว 10 ปี ไปจนถึงปี 2563 จะให้พื้นที่นำร่อง 2 อำเภอ 10 ตำบลดังกล่าว เป็นพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า และให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปให้ได้