นายกฯลั่นเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลัง เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กร ที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่น ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2553 ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งมีนโยบายด้านอื่น เพื่อป้องกันยาเสพติดระบาด อาทิ การใช้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันยาเสพติด ยุทธศาสตร์นี้ ระยะที่ 1 เริ่มจะใช้ไม่ได้ จึงจะต้องมีการผลักดัน ระยะที่ 2 ตามเป้าหมายประกอบด้วย การลดพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง การลดการแพร่ระบาด การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการสร้างกลไก ให้เข้ามาบริหารจัดการ ทั้งนี้ยอมรับว่าตั้งแต่ต้นปี 2553 ที่ผ่านมานั้น มีตัวเลขการจับกุมยาเสพติดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาต้องเพิ่มมาตรการให้เท่ากับสภาพปัญหาปิดล้อม เพราะปัจจุบันมีแนวโน้มการกลับมารุนแรงอีกครั้ง