ผู้ว่าฯพิจิตร จัดกิจกรรมต้านยาเสพติดโลก

ผู้ว่าฯพิจิตร จัดกิจกรรมต้านยาเสพติดโลก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดขึ้นที่บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า โดยมีพลังมวลชน ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา กว่า 2,000 คนร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี ขบวนเดินรณรงค์ไปรอบ ๆ ตลาดเทศบาลเมืองพิจิตร จากนั้น ได้ตั้งริ้วขบวนต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯพิจิตร ได้นำกล่าวปฏิญาณตน ที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง - สนับสนุน ยาเสพติดในทุกรูปแบบ และได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น ได้มอบธงหมู่บ้านปลอดยาเสพติดให้กับ ผู้นำชุมชน จาก 158 แห่ง ที่สามารถร่วมใจกันทำให้หมู่บ้านเข้มแข็ง ซึ่งเป็นการต่อต้าน และทำให้หมู่บ้านปลอดยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง 7 หน่วยงานที่มีผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วย เช่นกัน

ซึ่งจากหลังเสร็จพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า การปราบปรามและแก้ปัญหายาเสพติดนั้น ประเทศไทย ถือว่าในอดีตเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลก จนทำให้นานาประเทศ มองว่า ไทย คือส่วนหนึ่งของต้นตอยาเสพติด แต่ด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเปลี่ยนพื้นที่บริเวณภาคเหนือที่เป็นสามเหลี่ยมทองคำให้ชาวเขา หันมาทำโครงการเกษตรหลวงและเปลี่ยนวิถีชีวิต จนมั่นคง และ ลด ละ เลิก การผลิตฝิ่นและยาเสพติด จากนั้น รัฐบาล
ก็เดินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบ

แต่ในส่วนยาเสพติดในพื้นที่ จ.พิจิตร ยังถือว่า มีสถานการณ์เบาบาง เนื่องจาก ไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติด และสถานบันเทิง ก็มีน้อย รวมถึง ประชาชนที่มีปัญหาก็ใช้ธรรมะขัดเกลาจิตใจ จนทำให้ขบวนการยาเสพติด ไม่สามารถแทรกซึมทำลายรั้วรักของครอบครัวได้