ผู้ค้าโวยขายน้ำตาลขาดทุนวอนมีราคากลาง

ผู้ค้าโวยขายน้ำตาลขาดทุนวอนมีราคากลาง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มผู้ค้ารายย่อย ในตลาดสดบางกะปิ หลายราย กล่าวถึง การขายน้ำตาล ภายหลังจากเกิดปัญหาพ่อค้าคนกลาง กักตุนน้ำตาล หรือส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน จนเกิดภาวะน้ำตาลขาดตลาด มีราคาแพงว่า ขณะนี้ ได้กำไรจากการขายน้ำตาลทรายน้อยมาก และยิ่งเป็นผู้ค้ารายย่อยที่ไม่มีคุณภาพในการต่อรองราคา จึงทำให้รับน้ำตาลในราคาที่สูง โดยปัจจุบันขายอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 27 บาท

ขณะที่ ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่หลายราย ที่มีอำนาจต่อรองราคาสำหรับขายให้กับผู้บริโภคได้ ในราคากิโลกรัมละ 23 บาท จึงถือว่าเป็นส่วนต่างที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น ผู้บริโภค จึงเลือกซื้อน้ำตาลในห้างสรรพสินค้า มากกว่าในตลาดสด จนทำให้ผู้ค้ารายย่อยหลายรายยกเลิกขายน้ำตาลทรายไปแล้ว ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ค้ารายย่อยยังได้ขอให้ กระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายใน ประกาศราคากลางน้ำตาลทราย เพื่อเป็นการควบคุมราคาทั้งประเทศ ซึ่งจะถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ค้าและผู้บริโภคให้ได้ซื้อน้ำตาลในราคาที่ถูกลง อีกด้วย