1,406 หมู่บ้าน22 จังหวัด เสี่ยงดินไหว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า แม้ไทยไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณขอบเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวก็ตาม แต่ต้องพร้อมเตรียมการรับมือ โดยทางกรมทรัพยากรธรณี ได้จัดทำแผนที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยต่อแผ่นดินไหวในประเทศไทย ฉบับแรก โดยระบุ 22 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ รวม 107 อำเภอ 308 ตำบล 1,406 หมู่บ้าน ที่อยู่ในแนวเขตรอยเลื่อนมีพลังของไทย ทั้ง 13 รอยพาดผ่าน นอกจากนี้ ทางกรมทรัพยากรธรณี เตรียมประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหว ในประเทศไทย เป็นรายภาค โดยปี 2554 จะเริ่มในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ จะดำเนินการในปี 2555