ผู้เลี้ยงไก่ไข่นครพนมโวยแบกภาระต้นทุน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่ได้ประสบปัญหา ราคาไข่ไก่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลจากสภาพอากาศทำให้ไก่ออกไข่น้อย ทางกรมการค้าภายในจึงได้ขอความร่วมมือ ให้เกษตรกรทั่วประเทศ ตรึงราคาไข่ไก่ ณ หน้าฟาร์มไว้ที่ ฟองละ 2.80 บาท ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเลี้ยงไก่ ในพื้นที่ บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งเดียวของ จ.นครพนม ที่มีฟาร์มเลี้ยงไก่ จำนวนมากกว่า 30 ฟาร์ม รวมประมาณ 1.5 แสนตัว ได้รับความเดือดร้อน เพราะมีการตรึงราคาไข่ไก่ ทำให้เกิดปัญหาการขาดทุน เนื่องจากราคาไข่ไก่ ที่ขายหน้าฟาร์ม มีราคาต้นทุนสูง เริ่มตั้งแต่ เบอร์ 0-5 ราคาตก ฟองละ 2.80-3 บาท เนื่องจากต้นทุนในการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น เพราะวัสดุในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว อากาศแปรปรวน ทำให้ปริมาณการออกไข่ลดลง 30 % จนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพราะไข่จากฟาร์มในพื้นที่นี้ จะมีความสดใหม่ ทำให้ขายดีกว่าไข่จากฟาร์มใหญ่ ซึ่งมาจากต่างจังหวัด ซึ่งมีราคาแพงกว่า จากการขนส่ง แต่หากทางกรมการค้าภายใน ยังให้ตรึงราคา เกษตรกรต้องประสบปัญหาขาดทุน ส่วนราคาไข่ไก่ที่ขายย่อยตามท้องตลาด พบว่า มีราคาสูงฟองละ 5-6 บาท ตามขนาด