ชัยนาทจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ อย.น้อย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน อย. น้อย จังหวัดชัยนาท โดยนางพรรณี งามขำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน ซึ่ง นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชัยนาท ได้เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา จังหวัดชัยนาท ได้ส่งโรงเรียนหันคาพิทยาคม เข้าประกวด อย. น้อย ระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ อันแสดงถึงความสามารถของนักเรียน และในวันนี้ ตัวแทนจากชมรม อย. น้อย โรงเรียนหันคาพิทยาคม และโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จะมาเสนอผลงาน และให้ความรู้กับน้องๆ ชมรม อย. น้อย ที่มาร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน อย. น้อยใน จังหวัดชัยนาท