มท.1เตรียมสร้างอาชีพแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ไปดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน โดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารในพื้นที่อย่างจริงจัง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ก.ค. 2553 จัดส่งข้อมูลลูกหนี้ที่อยู่
ในความรับผิดชอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รับไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หากเจ้าหนี้และลูกหนี้ไม่สามารถเจรจากันได้ให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีแสวงหาแหล่งลงทุนภายในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารและให้บูรณาการงบประมาณในพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพ อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนหลังจากนี้ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.ว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กระทรวงมหาดไทย จะรับไปดำเนินการต่อ