กระทรวงกลาโหมหนุนแผนปรองดองชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ..ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง ผลการประชุมสภากลาโหม ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ประธานการประชุมได้มอบหมายให้ส่วนราชการ กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนแผนปรองดองของรัฐบาล โดยมอบหมายให้ พล.อ.อภิชาติ เพ็ญกิตติ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ดำเนินการให้หน่วยขึ้นตรง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะ เรื่องของการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับความเท่าเทียมกัน การให้สื่อสารมวลชนทำหน้าที่อย่างอิสระ และต้องมีความสร้างสรรค์ การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจ
สอบข้อเท็จจริงจากการชุมนุม เพื่อการสร้างกติกาทางการเมืองให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งทางกระทรวงกลาโหม จะดำเนินงานตามแนวทางอย่างดีที่สุด

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงกลาโหม ยังกล่าวอีกว่า ในที่ประชุมได้มีการสนับสนุนเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใย โดยมอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง จนกว่า สถานการณ์ภัยจะคลี่คลาย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!