ตลท.ลงนามความร่วมมือ กลุ่มธนชาต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ ได้ร่วมมือกับ กลุ่มธนชาต ลงนามในบันทึกข้อตกลง ในโครงการเพิ่มพูนความรู้ ด้านการวางแผนการเงินในชื่อ โครงการ Wealth Management @ Thanachart โดยจะเป็นการขยายความรู้ด้านการวางแผนการเงินแด่บุคคลากรของธนาคาร ให้สามารถบริการลูกค้าที่มีความต้องการด้านการเงิน และการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกลยุทธ์การสร้างฐานที่แข็งแกร่งของตลาดทุน ขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพ และเพิ่มความแข็งแกร่งของตลาดทุนโดยรวม โดยตลาดหลักทรัพย์ จะอบรมให้กับผู้บริหารสาขาธนชาต ในไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ในปีนี้ โดยคาดว่า สามารถสร้างผู้ให้บริการทางการเงินได้ทั้งสิ้น 500 คน