นายกฯออกโฉนดให้ชุมชนแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานโครงการเวทีสาธารณะประชาชน และร่วมบรรยาย ในหัวข้อการจัดการที่ดินเพื่อการทำกิน ปัญหาและทางออก โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล ได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเป็นอย่างดี ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่จำเป็นต้องแก้ไขในเรื่องที่ดินไม่เพียงพอในการทำกิน รวมถึง ปัญหาการถือครองที่ดิน ที่มีความเลื่อมล้ำจำนวนมาก ในการใช้ที่ดินไม่สมประโยชน์ ซึ่งมีความสลับสับซ้อนในหลายมติ ทั้งนี้มองว่า ทางออกของการแก้ไขปัญหาคือการที่ภาครัฐและภาคเอกชนมาช่วยกันคิดหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่การวางกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

โดยขณะนี้ รัฐบาล ได้พยายามเดินหน้าการออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินชุมชน ซึ่งจะมีโครงการนำร่องโฉนดชุมชน ประมาณ 30 พื้นที่ ในอีก 2 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้มั่นใจว่า โครงการโฉนดชุมชน จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกินของประชาชนได้เป็นอย่างดี