ผู้ว่าฯเชียงรายเฝ้าระวังน้ำป่า-ดินถล่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงราย ได้มีการกำชับให้นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ มีการเฝ้าระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในทุกพื้นที่ หลังจากในพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
มา 2 วัน ติดต่อกัน นอกจากนี้ให้มีการแจ้งเตือนไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีการเฝ้าระวังจัดเตือนภัย ในการตรวจสำรวจระดับน้ำ ที่มีการเฝ้าระวังอยู่แล้ว ให้มีการแจ้งเตือนชาวบ้าน นอกจากนี้
ให้มีการซักซ้อมแผนเกี่ยวกับในเรื่องน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในทุกพื้นที่ เพราะว่าสามารถอพยพประชาชนได้ทันที โดยในพื้นที่ จ.เชียงราย มีพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังถึง 800 กว่าหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าเขาจำนวนมาก ผู้ว่าฯ จ.เชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถสนับสนุนงบประมาณฉุกเฉินซึ่งเตรียมงบประมาณฉุกเฉิน 50 ล้านบาท ไว้ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่แล้ว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับดินโคลนถล่ม รวมไปถึงน้ำป่าไหลหลากใน จ.เชียงราย แต่อย่างใดแต่คงมีการเฝ้าระวังไว้ก่อน