ปปช.ตั้งคณะกรรมการสอบอดีต รมว.ไอซีที

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผย ผลจากการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.วานนี้ บนเว็บไซต์ของ ป.ป.ช.ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการไต่สวน กรณี ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ ในการสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักพยากรณ์อากาศ ให้ดำรงตำแหน่ง กรมอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระบบกลุ่มตำแหน่ง หรือระบบแพ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 อีกทั้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้