DSI รับคดีหุ้นชินฯ เป็นคดีพิเศษ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ที่มี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯ ด้านความมั่นคง เป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีมติให้คดีความผิดทางอาญาอื่น เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และมีมติให้คดีพิเศษที่เกิดเหตุก่อน พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมาบังคับใช้ มาเป็นอำนาจสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา 44 ซึ่งกรณีความผิดทางอาญาเรื่องการได้มา หรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันฝ่าฝืนกฎบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่ง พ.ร.ก.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้คาดว่า จะใช้เวลาสืบสวนสอบสวน
2 - 3 เดือน ก่อนที่จะส่งสำนวนให้อัยการได้ เนื่องจากสำนวนทาง ก.ล.ต.ที่ส่งมาควบคู่กันนั้น มีความสมบูรณ์แล้ว

ขณะเดียวกัน มีคดีขบวนการค้ามนุษย์ในรูปแบบเรือประมงที่ จ.ตรัง รวมทั้งคดีสวมทำบัตรประชาชนโดยมิชอบที่ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ของบุคคลต่างด้าว คดีลักลอบขุดแร่เหล็กบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้ว และป่าดงมากชม จ.เลย คดีนายทุนบุกรุกป่าชายเลน ต.หนองทะเล จ.กระบี่ และคดีขบวนการค้ายาเสพติดทางภาคเหนือด้วย