ศาลสั่งป.ป.ช.และจุมพลยื่นเอกสารสู้คดีปกป

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตรวจหลักฐานในคดีที่ ป.ป.ช. ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัย กรณีที่ นายชุมพล กาญจนะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินของตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ โดย ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด นายชุมพล เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2552 ว่าปกปิดข้อเท็จจริงในบัญชีหนี้สินของตนเอง จำนวน 13 ครั้ง ตั้งแต่เป็น ส.ส.สุราษฎร์ธานี เมื่อปี 2540 โดยพบว่ามีการปกปิดหนี้สินของตนเองในบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนหลายบัญชี มีมูลค่าหนี้ตั้งแต่ 76 ล้านบาท ถึง 197 ล้านบาท จึงขอให้ศาลลงโทษตัดสิทธิ์ทางการเมือง เป็นเวลา 5 ปี โดยศาลให้คู่ความทั้ง 2 ฝ่าย ตรวจพยานหลักฐาน เพื่อกำหนดวันนัดสืบพยานต่อไป