ศาลฎีกายกคำร้องพท.ฟ้องป.ป.ช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งให้ยกคำร้องในคดีที่ นายประเกียรติ นาสิมมา ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย กับพวกจำนวน 143 คน ยื่นคำร้องต่อ นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ส่งเรื่องศาลฎีกาวินิจฉัย กรณี นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช.ทั้ง 9 คน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยกฎหมาย ป.ป.ช. รวม 4 กรณี คือ การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ชอบ ตั้งคนใกล้ชิดมาเป็นที่ปรึกษา และเลขาส่วนตัว กรณีการไต่สวนชี้มูลความผิดข้าราชการตำรวจโดยมิชอบ กรณีของ พ.ต.อ.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ หรือ โอ๋ สืบ 6 ที่ถูกกลุ่มพันธมิตรฯ กล่าวหา แต่ภายหลังศาลปกครองให้เพิกถอนมติการลงโทษ การปกปิดข่าวสาร การไต่สวนคดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรฯ เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2551 และการรับเรื่องไว้ดำเนินการไต่สวนโดยมิชอบ กรณีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถูกกล่าวหาว่า ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับรายละเอียดคำพิพากษานั้น ศาลฎีกาจะประกาศให้ทราบในเว็บไซต์ของศาลฎีกา ภายใน 7 วัน