ตท.ลุ้น18โครงการมาบตาพุดเดินหน้าต่อ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการ 4 ฝ่าย แก้ปัญหามาบตาพุด ได้สรุปประเภทอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนตามมาตรา 61 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ จำนวน 18 ประเภทกิจการนั้น ในส่วนของ ปตท.มีโครงการลงทุนในพื้นที่มาบตาพุด ทั้งหมดรวม 25 โครงการ แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ 18 โครงการ เนื่องจากถูกศาลสั่งระงับชั่วคราว ซึ่งส่วนตัวมองว่า โครงการส่วนใหญ่ของ ปตท. ไม่น่าจะเข้าข่ายประเภท 18 กิจการดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ต้องดูประกาศที่ชัดเจนจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่จะสรุปออกมาก่อน จึงจะได้ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว

ส่วนกรณีที่ กระทรวงพลังงาน เตรียมตรึงราคาก๊าซ LPG และ NGV ไปถึงสิ้นปีนั้น ในส่วนของ ปตท. พร้อมที่จะดำเนินการตาม หากเป็นนโยบายของรัฐบาล