โพลล์ชี้ รบ.มาร์ค สอบตกเรียบ !

โพลล์ชี้ รบ.มาร์ค สอบตกเรียบ !
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพโพลล์สำรวจ ผลงาน 1 ปี 6 เดือน รัฐบาลอภิสิทธิ์ ชี้สอบตกเรียบ มาร์คได้ 4.48 คะแนน ผลจากความซื่อสัตย์มากที่สุด

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นวันครบรอบการทำงานของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ขณะเดียวกัน ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กรุงเทพโพลล์ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 17- 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา เรื่อง "ประเมินผลงาน 1 ปี 6 เดือนรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์"

โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกภาคของประเทศ จำนวน 1,395 คน พบว่า ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจการทำงานของรัฐบาล 3.79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งพึงพอใจผลงานด้านการต่างประเทศมากที่สุด และพึงพอใจผลงานด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายน้อยที่สุด หากเปรียบเทียบกับผลสำรวจเมื่อ 6 เดือน และ 1 ปี ที่แล้ว พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยลดลง

ส่วนการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจต่อการทำงานของพรรคแกนนำรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน พบว่า พรรคแกนนำรัฐบาลได้คะแนน 4.21 คะแนน พรรคร่วมรัฐบาลได้ 3.26 คะแนน และพรรคฝ่ายค้าน ได้ 3.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ทังนี้ ผลงานของกระทรวงที่ประชาชนชอบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจต่อการทำงานของพรรคแกนนำรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน พบว่า พรรคแกนนำรัฐบาลได้คะแนน 4.21 คะแนน พรรคร่วมรัฐบาลได้ 3.26 คะแนน และพรรคฝ่ายค้าน ได้ 3.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

สำหรับคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ นายกรัฐมนตรี ประชาชนเทคะแนนให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 4.48 คะแนน ซึ่งลดลงจากผลการประเมินเมื่อตอนที่ทำงานครบ 1 ปี 0.22 คะแนน หรือลดลงร้อยละ 0.2 โดยประชาชนให้คะแนนในด้านความซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุด และประชาชนให้คะแนนด้านความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจน้อยที่สุด