ขนส่งจังหวัดตราด เดินหน้าสร้างจิตสำนึกป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ขนส่งจังหวัดตราด เดินหน้าสร้างจิตสำนึกป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน นายสมควร ลี่วัฒนายิ่งยง ขนส่งจังหวัดตราด กล่าวภายหลังเปิดโครงการอบรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ประจำปี 2553 ที่ห้องประชุมร้านเฟื่องฟ้า อ.เมืองตราด ว่า การจัดโครงการครั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดได้เชิญผู้ประกอบอาชีพพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียนในจังหวัดตราดเข้าร่วม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กฎหมายจราจรทางบก และเทคนิคการขับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตลอดจนเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถนักเรียน โดยจะเน้นให้ตระหนักถึงความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุเพื่อนำสู่การป้องกัน นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานขับรถนักเรียนต้องทราบถึงระเบียบว่าผู้ขับรถรับส่งนักเรียน ที่พนักงานขับรถนักเรียนจะต้องขอหนังสือรับรองจากสำนักงานขนส่งจังหวัด โดยในหนังสือรับรองดังกล่าวจะระบุให้รถรับส่งนักเรียนจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ การติดป้ายรถนักเรียน หรือไฟสีเหลืองอำพันที่แสดงให้เห็นว่าเป็นรถนักเรียน เพื่อให้รถยนต์คันอื่นได้ทราบเพื่อระมัดระวังในการใช้ถนนร่วมกัน