องค์กรสื่อ แนะรัฐปฏิรูปสื่อของรัฐก่อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เข้ารับความคิดเห็นของคณะกรรมการ 4 องค์กรสื่อ โดยกล่าวว่า เป็นการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการปรองดอง ปกติแล้วสื่อมวลชน รัฐบาล ไม่มีอำนาจสามารถชี้นำ
หรือ บอกกล่าวได้ ว่าปฏิบัติตัวอย่างไร การปฏิรูปย่อมเกิดขึ้นจากความเห็นร่วมกันของสื่อสารมวลชนเอง รัฐบาล ได้รับฟังความคิดเห็นมากกว่าไปชี้นำ และเมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้ว ส่วนไหนที่ปฏิบัติได้จะเร่งจัดการทันที ยกตัวอย่าง เช่น
ในเรื่องของข้อกฎหมาย

ขณะที่ นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร ตัวแทน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ระบุว่า หากรัฐคิดจะปฏิรูปสื่อ ต้องเริ่มจากการปฏิรูปสื่อภาครัฐ เป็นอันดับแรก พัฒนาและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อสารมวลชน และเห็นควรมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชนด้วย สำหรับการเข้าพบองค์กรสื่อครั้งนี้ มีตัวแทนจากสื่อวิทยุ, สื่อโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อเคเบิ้ลทีวี และเว็บไซต์ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย