รมว.พลังงาน เล็ง ชงครม. ตรึงราคาLPG

รมว.พลังงาน เล็ง ชงครม. ตรึงราคาLPG
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ทางกระทรวงพลังงาน เตรียมจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในการคงราคาจำหน่ายก๊าซ LPG ออกไปก่อน อย่างน้อยจนถึงสิ้นปี 2553 หลังจาก จะสิ้นสุดกำหนดเวลาคงราคา
ในช่วงสิ้นเดือน สิงหาคมนี้ เพื่อเป็นการเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

น.พ.วรรณรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ จะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ตาม แต่มองว่า ประชาชน ยังคงแบกรับภาระสูงในปัจจุบัน รวมถึง ราคา NGV ยังมีการพิจารณาตรึงราคาในช่วงที่ผ่านมา