สรรพากรเล็งขายทรัพย์โอ๊ค-เอมใช้หนี้ภาษี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้อายัดทรัพย์สินของ นายพานทองแท้ ชินวัตร และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร ประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีทั้งเงินสดที่ปลอดจากการอายัดของหน่วยงานอื่นๆ หุ้นที่ถือครองในนิติบุคคล ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน และที่ดิน ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สามารถประเมินมูลค่าได้ โดยทรัพย์สินดังกล่าว มีมูลค่าเท่ากับภาษีที่บุคคลทั้ง 2 ค้างจ่ายกรมสรรพากร กรณีซื้อขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จากบริษัทแอมเพิลริช อินเวสเมนท์ โดยขณะนี้ศาลภาษีอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เนื่องจากบุคคลทั้ง 2 ราย ไม่เห็นด้วยกับการประเมินของกรมสรรพากร ซึ่งหากศาลวินิจฉัยว่า ต้องเก็บภาษีจาก นายพานทองแท้ และ น.ส.พินทองทา กรมสรรพากรก็จะดำเนินการขายทรัพย์สินที่อายัดไว้ เพื่อชำระภาษีและเบี้ยปรับให้ครบตามจำนวน