กรณ์ ไม่ต่ออายุมาตรการภาษีอสังหาฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่า กระทรวงการคลังจะไม่ขยายอายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์ และค่าจดทะเบียน การจำนองอสังหาริมทรัพย์ ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน และตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดเหลือร้อยละ 0.01 ที่จะครบกำหนดสิ้นสุด ในปลายเดือน มิ.ย.นี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวขึ้น ในขณะที่การลดค่าธรรมเนียม ทำให้รายได้ท้องถิ่นลดลง ประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท จึงไม่ควรต่ออายุมาตรการดังกล่าว
ออกไปอีก

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ต่ออายุมาตรการดังกล่าว มาแล้ว 3 ครั้ง จากครั้งแรกที่ครบกำหนด 28 มี.ค.ครั้ง 2 เมื่อ 31 พ.ค.และล่าสุดขยายเวลามาจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย.นี้