สุเมธเผยในหลวงทรงห่วงชาวนา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกำชับให้ มูลนิธิฯ รักษาอาชีพชาวนาไว้ให้ได้ พระองค์ทรงห่วงใยชาวนาไทยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ยังยากจน ทั้งนี้ชาวนาไทยมีศักยภาพในการผลิตข้าว แต่ผู้ได้ผลประโยชน์จากราคาข้าวที่สูงกลับเป็นผู้ส่งออก ซึ่งสาเหตุมาจากการบริหารปัจจัยการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ ขณะที่มาตรการช่วยเหลือชาวนากลับเป็นไปในลักษณะไฟไหม้ฟาง ดังนั้น หากโครงการใดที่สามารถช่วยชาวนาได้โดยตรงก็ควรที่จะทำอย่างเต็มที่ สำหรับสถานการณ์น้ำในขณะนี้รัฐบาลควรเร่งวางระบบการบริหารจัดการน้ำให้ได้ ควรถอดบทเรียนจากแนวทางพระราชดำริซึ่งมีทั่วประเทศ รวมทั้งเร่งโครงการสร้างระบบชลประทานอย่างเร่งด่วน หรืออาจดูต้นแบบจากเกษตรกรและชุมชนที่ร่วมกันบริหารแหล่งน้ำและทำแก้มลิงแล้วประสบความสำเร็จ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!