ชาวพญาเม็งรายร่วมย้ายอาคารที่ว่าการอำเภอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับประชาชนชาวอำเภอพญาเม็งราย ทำพิธีเคลื่อนย้ายอาคารที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย หลังเก่า ซึ่งเป็นอาคารไม้ อายุ 29 ปี จากจุดเดิมไปยังจุดใหม่ระยะห่าง 500 เมตร โดยการใช้กำลังคนโยกย้ายโดยการย้ายที่ว่าการอำเภออาคารไม้หลังเก่าของพญาเม็งราย นั้น ถือเป็นแหล่งแรกของจังหวัดเชียงรายและเป็นที่สุดท้ายของที่ว่าการอำเภอ ที่เป็นอาคารไม้ จึงต้องร่วมกันอนุรักษ์ เอาไว้เพื่ออาคารไม้หลังดังกล่าวจะมีการเคลื่อนย้ายและทำเป็นพิพิธภัณฑ์ ฝ่ายปกครอง ซึ่งจะมีการจัดแสดงเรื่องของเครื่องพิมพ์ดีดเก่าการทำบัตรประชาชนแบบเก่าและเครื่องแบบของข้าราชการให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรุ้เรื่องของการปกครองในปีที่ผ่านมาส่วนการย้ายอาคารไม้หลังเก่าของอำเภอพญาเม็งราย นั้น ได้มีประชาชนชาวอำเภอพญาเม็งรายลงความเห็นว่าควรที่จะมีการอนุรักษ์เอาไว้และมีการร่วมบริจาคเงินทั้งภาครัฐและเอก ชนต่างๆ 152,000 บาท ในการย้ายอาคารหลังใหม่ครั้งนี้