ชี้เป็นสิทธิ์ใครไปร่วมงานศพเสธ.แดง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ ประธานกรรมการศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะเร่งด่วน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง ความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ขึ้นทะเบียน หลังจากการชุมนุม 191 คน ซึ่งมีคณะทำงานเดินทางไปเยี่ยมทุกคน เพื่อสำรวจปัญหาความเดือดร้อน ภาวะการมีงานทำ และการจ่ายเงินชดเชย กรณีได้รับบาดเจ็บ ซึ่งขณะนี้มีเพียง 10 ราย และได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว 8 ราย รายละ 20,000-60,000 บาท รวมเป็นเงิน 700,000 บาท ส่วนอีก 2 ราย ยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังมีคณะทำงานทั้งทหารและหน่วยงานด้านพัฒนาสังคมและจิตวิทยา ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนด้วย

ส่วนกรณีกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อาจจะมีการเดินทางไปตามสิทธิ์ของประชาชน ซึ่ง
ทางจังหวัดไม่ได้ห้าม แต่ก็ไม่ได้มีตัวเลขที่แน่ชัดว่า จะไปกันมากน้อยเพียงใด