วันนอร์ ชี้ จะสร้างชาติ ต้องสามัคคี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.ยะลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา อดีตรองนายกรัฐมนตรี และศิษย์เก่าโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา ได้เป็นประธานเปิดลานสร้างสรรค์ 100 ปี ประสานใจ 92 ปีคณะราษฎร์ และเปิดอาคารเรียนที่ 16 โดยมีครูนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงมาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ด้าน นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า การที่จะสร้างประเทศชาติได้ จะต้องมีความสามัคคีเป็นอันดับแรก ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ รู้รัก สามัคคี ดังนั้น คนในชาติจะต้องมีความปรองดองกัน หากขาดการปรองดองของคนในชาติแล้ว ทุกอย่างที่จะสร้างขึ้นมา ก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จ ส่วนองค์ประกอบของการปรองดองก็มีหลายอย่างเช่น การให้อภัยซึ่งกันและกัน

อดีตประธานรัฐสภา ยังได้กล่าวอีกว่า เหตุการณ์ที่ผ่านมา น่าจะเป็นบทเรียนได้ดี ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หรือ ประชาชน หลังจากนี้ จะต้องมีความปรองดองเกิดขึ้นและลืมอดีตที่เลวร้ายที่ผ่านมา แล้วมาสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อประเทศชาติของคนไทยทุกคน