รมว.ICTเผยใน2สัปดาห์รู้ซื้อไทยคมหรือไม่

รมว.ICTเผยใน2สัปดาห์รู้ซื้อไทยคมหรือไม่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า ภายใน 2 สัปดาห์ จะมีความ คืบหน้าการซื้อดาวเทียมไทยคมคืน จากกลุ่มเทมาเส็ก ว่า จะซื้อหรือไม่ โดยคณะกรรมการของกระทรวงฯ จะพิจารณาโดยยึดหลัก กฎหมาย พระราชบัญญัติร่วมทุน มาตรา 22 เพื่อดูการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทไทยคมว่า ดำเนินการตามสัญญาสัมปทานหรือไม่ ซึ่งผลสรุปของคณะกรรมการ จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจซื้อด้วย

รวมทั้งจะมีการพิจารณาคู่ขนาน คำพิพากษาของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งมีการระบุถึงการ เอื้อประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการจะพิจารณาว่า จะต้องมีใครรับผิดชอบ หรือ ดำเนินคดีอาญาด้วยหรือไม่ แต่คณะกรรมการชุดดังกล่าว จะเป็นคนละชุดกับคณะกรรมการ ที่พิจารณาการจัดซื้อดาวเทียม ทั้งนี้ จะเรียกคณะกรรมการ แต่ละชุดของกระทรวง เข้ามาหารือในสัปดาห์นี้ พร้อมจะนำข้อสรุปไปหารือกับ นายกรัฐมนตรี และ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย