นายกฯเข้าทำเนียบ ประชุม ครม.แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากบ้านพัก ซอยสวัสดี สุขุมวิท 31 มายังทำเนียบรัฐบาลแล้ว โดย นายกรัฐมนตรี เปิดโอกาสให้ คณะผู้แทนบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ และผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมคาราวะ เพื่อนำเสนอเครื่องยนต์ E85 และเครื่องยนต์ไฮบริด บริเวณหน้าตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล จากนั้น นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีวาระที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงการคลัง จะรายงานคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งมีประชาชนได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. แล้ว 150,000 ราย จากที่มีปัญหาหนี้นอกระบบประมาณ 300,000-500,000 ราย ขณะที่ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม จะเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการตั้งกองทุนฟื้นฟู เพื่อแก้ไขหนี้สินเกษตรกร โดยให้ เกษตรกร ผ่อนผันหนี้สินที่เป็นเงินต้น 50% โดยไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อเร่งปลดหนี้เกษตรกร 80,000 คน จากเกษตรกรทั้งหมด 510,000 คน

ด้าน นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่
ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง แบบรายบุคคลให้สามารถขอสินเชื่อแบบผ่อนปรน เพื่อนำไปใช้สร้าง
อาชีพใหม่ตาม โครงการ RAINBOW PROJECT (เรนโบว์ โปรเจค) วงเงินรายละไม่เกิน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ
MLR-3% และปลอดระยะเวลาส่งเงินต้นใน 2 ปี แรก