แดงเชียงรายแห่ร่วมงานพล.ต.ขัตติยะ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มคนเสื้อแดงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เริ่มมีการเคลื่อนไหวและรวมตัวกัน เพื่อที่จะรวมตัวเดินทางไปที่งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทับบก ในกรุงเทพฯ พรุ่งนี้ โดย นางเกศณีย์ ชื่นชม ชมรมคนรักทักษิณเชียงราย กล่าวว่า จะมีการรวมตัวกันประมาณ 15 คน และจะเดินทาง
ออกจากจังหวัดเชียงราย ในเย็นนี้ โดยใช้รถตู้หรือรถปิกอัพ อีก 1 คัน ซึ่งการเดินทางเพียงไปร่วมพิธีงานศพเท่านั้น โดยจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้การรวมตัวของกลุ่มคนเสื้อแดงอาจมีการพูดคุยหารือกันในบางเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของแนวทางในอนาคตว่าจะวางกรอบออกมาเช่นไรด้วย