ลงทะเบียนหนี้นอกระบบออมสินกว่า4.7แสนราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผอ.ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคาร ในขณะนี้ มียอดประชาชนมาขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 470,000 ราย และทางธนาคารได้มีการอนุมัติวงเงินกู้ให้แล้วกว่า ร้อยละ 60 ของจำนวนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ทางธนาคารจะมีรายงานความคืบหน้าของโครงการ ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบ นายเลอศักดิ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทางธนาคารยังได้มีการเพิ่มเติมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เพื่อเปิดโครงการซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ย 0 % เป็นระยะเวลา 7 เดือน ให้กับข้าราชการ อีกด้วย