พณ.ประกาศราคาอ้างอิงข้าวเปลือกรอบ 2

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศเกณฑ์อ้างอิง ข้าวเปลือก รอบที่ 2 ประจำวันที่ 21 มิ.ย.2553 เพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชย ระหว่างวันที่ 21-27 มิ.ย.2553 ข้าวเปลือก ความชื้นไม่เกิน 15% ข้าวเปลือกเจ้าราคาตันละ 7,700 บาท อัตราชดเชยสัดส่วนละ 2,300 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 9,745 บาท อัตราชดเชยตันละ 1,255 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคาตันละ 12,393 บาท ไม่ต้อง
ชดเชยและสำหรับกรณีที่ราคาข้าวเปลือกต่ำกว่าราคาประกันรัฐบาล ได้จัดให้ทาง อคส. และ อ.ต.ก. ตั้งโต๊ะรับซื้อในโรงสีที่เข้าร่วม โครงการรับซื้อในราคาเพียงราคาอ้างอิงข้างต้น สำหรับในส่วนของข้าวเจ้า 10% รับซื้อในราคาต้นละ 7,500 บาท และข้าวเจ้า 25% รับซื้อในราคาตันละ 7,100 บาท โดยปัจจุบันมีโรงสีเข้าร่วมโครงการ 153 โรง ใน 35 จังหวัด ซึ่งทำการเปิดรับซื้อแล้ว