ชาวเชียงรายแห่รับต้นกล้า1ล้านกล้าถวายพ่อ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายพินิจ หาญพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบต้นกล้า ต้นมะเกี๋ยง ให้แก่ นักเรียน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดเชียงราย กว่า 10,000 ต้น ตามโครงการ 1,000,000 กล้าถวายพ่อ เพื่อที่จะได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติ ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตอบแทนคุณผืนแผ่นดินไทย ด้วยการรับต้นกล้าเพื่อปลูกในบ้านเรือน หรือ ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการที่ทาง ปตท. ให้ความสำคัญ เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศ ร่วมพื้นที่สีเขียวในการเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้นในโครงการ 1,000,000 กล้าถวายพ่อ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ มุ่งหวังให้คนไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ช่วยลดภาวะโลกร้อนและสร้างพื้นที่ให้มากขึ้น เกี่ยวกับในเรื่องของต้นไม้ เพราะปัจจุบันนับวันต้นไม้ จะลดน้อยลง