พม.เผยมีคนเยียวยาแล้ว1.5พันคน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ หัวหน้าศูนย์เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ปี 2553 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กล่าวว่า พม. ได้ให้การช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม เป็นต้นมา จำนวนกว่า 1,600 คน ทั้งผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต รวมเป็นเงินกว่า 52 ล้านบาท จากนี้ไปก็จะมีงานต่อเนื่อง โดยส่งนักสังคมวิทยา นักจิตวิทยาเข้าไปดูแลตามชุมชน ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ชุมนุมที่กลับภูมิลำเนาแล้ว ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต และทุพพลภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต

อย่างไรก็ตาม พม. ไม่ได้ทำการสำรวจผลสะท้อน จากผู้ที่รับการเยียวยาว่า มีความเห็นอย่างไร พอใจมากน้อยแค่ไหน แต่เชื่อว่าการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลอย่างต่อเนื่องอีกนั้น จะช่วยฟื้นฟูเยียวยาทั้งทางกายและจิตใจ ให้ค่อยๆ ฟื้น
ฟูเข้าสู่สภาวะปกติได้ต่อไป

ด้าน น.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า แม้ประสบการณ์การเยียวยาจิตใจของกรมฯ จะมีมามากจากปัญหาชายแดนภาคใต้ เหยื่อสึนามิ แต่ยอมรับว่าปัญหาที่เกิดจากการชุมนุมครั้งนี้ ถือได้ว่ายากกว่าการเยียวยาในอดีต เนื่องจากเป็นปัญหาขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน ปัญหาถูกครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ เพราะผู้ร่วมชุมนุมมาจากหมู่บ้านกว่า 400 หมู่บ้าน ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง

ขณะที่ภาคใต้จะมีอยู่เพียง 3 จังหวัดเท่านั้น ปัญหาจากการชุมนุมมีทุกมิติ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ ที่นำความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร มาเป็นจุดสำคัญ และปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียจากการชุมนุม มีจำนวนมากทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นจนไปถึงระดับประเทศ คาดจะต้องใช้เวลาเยียวยาทางจิตใจ 5 ปี