ขอนแก่นจัดงานบุญบั้งไฟปลอดเหล้าแห่งแรก

ขอนแก่นจัดงานบุญบั้งไฟปลอดเหล้าแห่งแรก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วน จ. ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปลอดเหล้าประจำปี 2553 ที่เทศบาลกับภาครัฐ ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ซึ่งนับเป็นปีแรกที่ทางชุมชนได้พร้อม
ใจกัน จัดกิจกรรมด้วยการชูสโลแกนว่า บุญบั้งไฟ ปลอดเหล้า แห่งแรกของไทย และแห่งเดียวในโลก โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่ดื่มสุราเด็ดขาด ขณะที่ร้านค้าก็จะต้องไม่มีนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เข้ามาจำหน่ายในบริเวณงานเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมีการตั้งจุดตรวจในบริเวณงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่น อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ชาวขอนแก่นได้นำบั้งไฟล้าน และตะไลยักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก