ขบวนโคพระราชทานมาถึงสกลนครแล้วปชช.ปลื้ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ทันทีที่รถบรรทุกโคจำนวน 50 ตัว ตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามโครงการพระราชดำริ มาถึงทางเข้า หมู่บ้านบงเหนือ ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ชาวบ้านทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ต่างออกมาตั้งแถวรอรับ พร้อมจัดขบวนกลองยาว แห่ไปรอบ ๆ หมู่บ้าน เพื่อนำไปยังคอกกักสัตว์ชั่วคราว รอทำพิธีมอบอย่างเป็นทางการ เมื่อปล่อยโคลงคอกแล้ว ชาวบ้านหลายคนที่ได้รับโคพระราชทาน ต่างนำน้ำดื่ม หญ้าสด และฟางข้าว ไปให้โคกินด้วยความตื่นเต้น และรู้สึกปลื้มปิติ ในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำปฏิญาณที่จะดูแลโค
อย่างดี พร้อมทั้งจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญโคตามประเพณีท้องถิ่น เพื่อรับขวัญโคสัตว์เลี้ยง ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าจะนำซึ่งความโชคดี และความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพ