ศอ.บต.ยะลา จัดติวเข้ม สอบ ก.พ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพิ่มทักษะความรู้เทคนิควิธีการทำข้อสอบ
ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ติวเตอร์ ฝีมือดีจากกรุงเทพมหานคร มาเป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มทักษะเป็น จำนวนกว่า 3,000 คน ผอ.ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2553 โดยพบว่า ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 มีผู้สนใจเข้าร่วมติว จำนวน 1,400 คน จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 19 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมติวจำนวน 1,700 คน และ จังหวัดยะลา กว่า 3,000 คน รวมทั้ง 3 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 6,000 คน

 ประกาศ! สอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 เปิดรับสมัครสอบวันที่ 8-30 พ.ค. 2556

 สมัครกพ 4 ขั้นตอนง่ายๆ เปิดรับ 8-30 พ.ค. 56