หวั่นผู้ประกอบการรถตู้เปลี่ยนรถไม่ทัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมขนส่งทางบก เปิดเผยถึง ความคืบหน้าในการจัดระเบียบรถตู้ที่ให้บริการ ใน กทม.และปริมณฑล ว่า ขณะนี้ รถตู้ที่ผิดกฎหมาย หรือ รถตู้ป้ายดำ ที่มาลงทะเบียนจัดระเบียบรถตู้กับบริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. กว่า 100 ราย โดยจะมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือ NGV เป็นเชื้อเพลิง และจะใช้ป้ายเหลืองตามกฎหมายจากจำนวนที่มาลงทะเบียน 3,000 กว่าราย ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการหลายราย ติดปัญหาในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อซื้อรถตู้ที่ใช้ก๊าซ NGV คันใหม่ จึงทำให้มีปริมาณน้อย ซึ่งยอมรับว่า ตอนนี้ไม่มั่นใจว่า ผู้ประกอบการจะปรับเปลี่ยนรถใหม่ ตามเกณท์ที่สิ้นสุดระยะในการจัดระเบียบ ถึงเดือนส.ค.หรือไม่ ซึ่งหากเลยกำหนดแล้ว รถยังไม่เปลี่ยนเครื่องยนต์ จะถือว่าผิดกฎหมาย แต่เมื่อผู้ประกอบการมีปัญหาเรื่องการขอสินเชื่อ จะต้องมีการพิจารณาอนุโลมเป็นราย ๆ ไป